Peaprojekteerimine

Peaprojekteerimise kaudu lahendame tellija püsitatud eesmärgi ja arvestame sealjuures kõiki nõudeid, seadusi ning määrusi. Teeme seda tellijale ning keskkonnale võimalikult säästval ja ratsionaalsel viisil. Meie eesmärk on olla tugev partner nii tellijale kui ehitajale.

Pakume kõiki projekteerimise etappe.

Meie meeskonnas töötavad kogemustega projektijuhid, kes on kokku puutunud keerukate ja eripalgeliste projektidega. Neil on palju väärtuslikke oskuseid, mis teeb nad oma töös edukaks.

Peaprojekteerimisel pöörame suurt tähelepanu juba eeltöö faasile. Viime end kurssi objekti lähteandmete ja seaduslike nõuetega ning kaardistame tellija soovid. Loome detailse ajagraafiku ja suhtleme pidevalt kõigi projekti osapooltega, et reageerida tekkivatele küsimustele operatiivselt. Nõnda aitame kliendil säästa nii aega kui raha.

Iga projekti jaoks komplekteerime pädeva meeskonna, et töö sujuks võimalikult efektiivselt. Kõik projektid projekteeritakse 3D-s ja lähtutakse koostöös tellijaga koostatud rakenduskavast, mille aluseks on asjakohased nõuded mudelprojekteerimisele.

FEH000559 – Ehitamine ja hooldamine

FPR000600 – Projekteerimine

EEK001423 – Ehitise audit

EEH011459 – Ehitamine

EPE001445 – Ehitusprojekti ekspertiis

EMU000447 – Muinsuskaitse

EEP004195 – Projekteerimine

Kandideeri töökohale

Kandideeri praktikale

Võta meiega ühendust