Omanikujärelevalve

Ehituse omanikujärelevalve teenuse peamine eesmärk on kontrollida ehitustööde vastavust projektile ja tagada, et ehitus oleks kooskõlas normdokumentide ning seadustega.

Meie pakutava teenuse juurde kuulub ka tellija ehitusteemaline nõustamine. Meie pädevad ja kogenud spetsialistid aitavad kaasa ehitise kvaliteetsele valmimisele.

Projektibüroo Järelevalve OÜ pakutavate teenuste kompetentsid:

  • Üldehitustööde omanikujärelevalve
  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööde omanikujärelevalve
  • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööde omanikujärelevalve
  • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööde omanikujärelevalve
  • Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamise omanikujärelevalve
  • Teedeehituse ja maastikukujunduse omanikujärelevalve
  • Soojusvarustuse ja kaugjahutuse omanikujärelevalve
  • Tuleohutuse järelevalve
  • Muinsuskaitseliste objektide omanikujärelevalve
  • Rajatiste ja vee-ehitiste omanikujärelevalve

Konsultatsioon

Teenus tähendab tellija esindaja rolli võtmist alates ehituse kavandamisest kuni selle valmimiseni.

Koostöös ehitusspetsialistidega kavandatakse hoone projekteerimisfaas ja tellija esindaja juhib hoone/rajatise ehitust kogu projekti vältel.

Projektibüroo pakutavad teenused:

Kandideeri töökohale

Kandideeri praktikale

Võta meiega ühendust