Ekspertiis

Ehitusprojekti ekspertiis käsitleb ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti või ehitusprojekti osa nõuetele vastavuse kontrollimist, kusjuures kontrollijaks on ehitusprojekti koostajast sõltumatu isik. Ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku või ehitusprojekti osade vastavust nõuetele.

Kontrollitakse ka vastavust õigusaktidele, ehitusprojekti koostamise tarbeks väljaselgitatud andmetele, planeeringule, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise heale tavale.

OÜ Projektibüroo meeskonna pakutavate ehitusprojekti osade ekspertiiside koostamise kompetentsid on:

 • Arhitektuur
 • Sisearhitektuur
 • Maastikuarhitektuur
 • Ehituskonstruktsioonid
 • Majasisene tarbeveevarustus ja kanalisatsioon
 • Välisveevarustus ja kanalisatsioon
 • Küte, ventilatsioon ja jahutus
 • Tugev- ja nõrkvool ning automaatika
 • Soojusvarustus
 • Teedeehituslik projekt
 • Akustika
 • Tuleohutus
 • 3D modelleerimine

Kandideeri töökohale

Kandideeri praktikale

Võta meiega ühendust