Rakke lasteaia ideekavand “Leevike”

Rakke lasteaia ideekavand “Leevike”

Asukoht: Fr. R. Faehlmanni tee 33, Rakke alevik, Väike-Maarja vald
Hoone tüüp: Lasteaed
Staatus: Arhitektuurivõistluse ideekavand
Roll: Arhitektuurne projekteerimine
Suletud netopind: 1263,4 m²

Rakke Leevikese lasteaia ideekavandis on loodud lahendus, kus inspiratsioon hoone kujundamiseks on võetud ümbritsevast: arvestatud on rangelt mõjuva Rakke keskteljega ehk peamise tuiksoone Fr. R. Faehlmanni teega, kinnistut kahest küljest piirava tiheda metsaalaga ning idas asuva aedlinliku miljööga. Aleviku uueks lasteaiaks on pakutud ühekorruseline piklik sakk-katusega hoone, mis peatänava poolt on rangem, hoovi poolt mängulisem. Arvestatud on ajaloolise hoonestusjoonega ehk uue lasteaia esifassaad on projekteeritud paiknema kinnistul varem asunud õpilaskoduga samale joonele. Lasteaia peasissepääs on paigutatud üle tee paikneva koolihoone teljele.
Hoonesse on kavandatud rühmaruumid kolmele lasteaiarühmale ja ühele sõimerühmale, lisaks suur kahte suunda avanev saal koos õpperuumidega ning tegevusi toetav tugiblokk (s.o administratiivosa, majandusruumid ja tugiteenuste ruumid). Hoone selgrooks on neid kolme osa ühendav keskne avatud liikumisruum, millega liituvad vastavalt iseloomule avatumal või suletumal moel erinevad ruumid.
Kui hoone peatänavapoolne fassaad loob esindusliku sissepääsuala, siis kinnistu lõunaosas on hooviala planeeritud mängulisemalt. Lasteaia mänguhoovis on loodud vaheldusrikas maastik, mis pakub mitmekülgset ja sisukat tegevust. Õues on erinevad mängualad, ronimisrajad, liiklus- ja spordirajatised. Mänguhoovi lahenduses on arvestatud igale lasteaiarühmale vajaliku alaga, samas on see jäetud võimalikult avatuks, et soodustada rühmade omavahelist suhtlust ja vaheldusrikkust. Ka külgnev kooliaed ning lõunaküljel paiknev külaplats/avalik ala saavad olla lasteaia kasutuses. Sinna saab liikuda taimekasvatuseks, õppekäikudele, piknikule või spordipäeva pidama.

Tellija: Arhitektuurivõistluse korraldas Eesti Arhitektide Liit

Kandideeri töökohale

Kandideeri praktikale

Võta meiega ühendust