Skip to content

Teenused

Projektibüroo pakub järgnevaid teenuseid:

Peaprojekteerimine

Peaprojekteerimise eesmärgiks on tervikpildi nägemine ning projekti eri osade omavahelise sobivuse tagamine. Pöörame peaprojekteerimisele suurt tähelepanu, sest oskuslik eeltöö esmases faasis aitab tellija jaoks hiljem säästa nii raha kui ka aega.

Iga projekti jaoks komplekteerime pädeva meeskonna, et töö võimalikult efektiivselt sujuks.

Arhitektuur

Projekteerimise käigus on meie meeskonna jaoks iga hoone puhul põnevaimaks väljakutseks nutikate lahenduste leidmine. Alustame tööd tellija nägemusest ning töötame vastavalt välja kõige optimaalsema terviku. Konstruktsioonide, tehnosüsteemide, ruumide paigutuse, fassaadi ja viimistlusmaterjalide ettepanekutega loome alati terviku, kus on aga kasutatud uuenduslikke ideid. 

Konstruktsioonide projekteerimine

Konstruktiivne projekteerimine on inseneritöö, mis paneb paika hoonete püsivuse ja stabiilsuse. Lähtume lahenduste välja töötamisel sellest, et nii ehitus- kui ka hilisemad ekspluatatsioonikulud oleksid minimaalsed. 

Sisearhitektuur

Sisearhitektuursete lahenduste puhul jääb tihti tähelepanuta, et sisemine tervik peab toetama välimist. Meie lähtume iga sisearhitektuurse ülesande puhul eesmärgist, et kujuneks ühtne stiil ja sobivus. Loomulikult peame ülimalt tähtsaks seda, et tellija saaks lõpplahenduse, mis väljendab tema unistusi. 

Maastikuarhitektuur

Professionaalne maastikuarhitektuur loob parimaid tänapäevaseid teadmisi kasutades harmoonia looduse ning hoonete vahel. Meie maastikuarhitektuuri eesmärgiks on tagada võimalikult nauditav elukeskkond, mis sobituks ümbrusesse, kuid samas paistaks silma oma erilisusega.

BIM koordineerimine

BIM (Building Information Modeling) annab igale projektile lisandväärtust ning muudab hoonete hilisema halduse ja hoolduse kordades lihtsamaks.

Meie spetsialistid loovad detailse rakenduskava, mille abil projekteerimismeeskond mudelis tööd teostab. Koordineerija teostab nii automaatprotsessi abil kui ka manuaalselt kontrolli võimalike vigade tuvastamiseks ning nõustab projektimeeskonna liikmeid korrektse 3D mudeli väljatöötamisel.

Küte, ventilatsioon ja jahutus

Kvaliteetse ja mugava sisekliima tagamise aluseks on optimaalsete tehnosüsteemide projekteerimine. Õigesti planeeritud seadmed tagavad madalad ehitus- ja ekspluatatsioonikulud. Mudelprojekteerimist kasutades välistame võimalikud konfliktid erinevate tarindite ning tehnosüsteemidega.