Skip to content

Peamised probleemid, mis esinevad elektrisüsteemides

Elektrisüsteemide peamised probleemid

Elekter on iga elamu ning suvila tehnosüsteemi lahutamatu osa, mille korrasoleku ning toimivuse kontrollimiseks koostatakse elektripaigaldise audit akrediteeritud ettevõtte poolt. Elektripaigaldise seisukorra hindamiseks ja tõendamiseks tuleb enne selle kasutusele võttu ja kasutamisel perioodiliselt teostada sellele audit. Elektripaigaldise audit koosneb protokollist ning elektritehniliste mõõtmiste aruandest. Enda töös näeme paraku aga igapäevaselt, et hoonetes asuvad elektripaigaldised ei ole alati nõuetekohaselt ehitatud ning esineb puudusi, mis takistavad positiivse auditi väljastamist. 
Alljärgnevalt toome välja peamised puudused, mida elektrik auditeerimiste tulemusena on täheldanud:

  1. elektrikilbil puudub skeem või kilbi skeem ei vasta tegelikkusele
  2. väljuvatel gruppidel puuduvad tähistused
  3. pistikupesade liinide ees puuduvad rikkevoolukaitsmed
  4. peajaotuskilbi kest on maandamata
  5. pistikupesades puudub maanduskontaktide ühendus kilbis asuva maanduslatiga
  6. puudub elektriprojekt või teostusjoonis
  7. pistikupesade maanduskontaktid on katki
  8. vannitubades ja niisketes ruumides asuvad pistikupesad ei vasta nõutavale kaitseastmele
  9. puudub kordusmaandus

Kui puudused on tuvastatud, saame soovitada usaldusväärseid elektrikuid, kes saavad ette võtta märkuste likvideerimise vastavalt puuduste loetelule. Kõik majad on erinevad ning puudusi ei pruugi üldse esineda, kui elektrisüsteemi ehitanud inimene on oma tööd korralikult teinud. Korras ning auditeeritud elektrisüsteem tagab teadmise, et süsteem toimib tõrgeteta ning elektripaigaldiste riketest tulenevad õnnetused on välistatud, seepärast soovitame kõigil maja- ning korteriomanikel lasta pädeval ettevõttel enda elektrisüsteem auditeerida ning vajadusel seda parendada. Kui soovite tellida elektripaigaldise auditeerimist enda majale või korterile, võtke palun meiega julgesti ühendust.