Skip to content

Elamu Saaremaal

"Projektibüroo on hea kooslus noortest ja teotahtelistest ning väga tulemustele orienteeritud inimestest. Püstitakse reaalseid ja konkreetseid eesmärke ning täidetakse need kokkulepitud aja jooksul.

Enda isiklikust kogemusest julgen soovitada ehitise kasutusloa saamiseks Projektibüroo poole pöörduda, sest endale väga keeruka ja bürokraatiarohke ülesandena tundunud kasutusloa saamine käis Projektibüroo spetsialistide abiga väga pingevabalt."

Urmas