Skip to content

Teenused

Projektibüroo on turuliider hoonetele kasutuslubade taotlemisel ning vastava dokumentatsiooni korrastamisel. Omame kogemust asjaajamisel kõigi Eesti omavalitsustega.

Kasutusloa taotlemine seaduslikult ehitatud ehitisele

Eestis on hinnanguliselt üle 300 000 kasutusloata ehitise, suur osa neist rajatud igati reeglitele vastavalt, kuid mingil põhjusel on dokumendid jäänud korrektselt vormistamata. Projektibüroo aitab selle asja korda ajada!

Kasutusloa taotlemise etapid

1

Esimene etapp

Tutvume kliendi esitatud ehitusdokumentidega ja tutvume ehitisega.

Vastame päringule 24h jooksul

2

Teine etapp

Fikseerime ehitise ja täitedokumentatsiooni puudused ja koostame detailse hinnakalkulatsiooni, vajadusel ka ehitustöödele.

Kuni 7 tööpäeva

3

Kolmas etapp

Koostatud ehitusdokumendid laetakse EHR veebikeskkonda.

Kuni 30 tööpäeva

4

Neljas etapp

Jooksvalt likvideeritakse kohaliku omavalitsuse poolt taotluse kohta koostatud märkused kuni 30 tööpäevaga, seda tõrgeteta menetlusprotsessi puhul.

5

Viies etapp

KOV väljastab digitaalse kasutusloa/kasutusteatise.

Ebaseaduslikult ehitatud või laiendatud ehitise seadustamine

Ebaseaduslik ehk omavoliline on igasugune ehitis, mille püstitamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis.

Kui omavoliline ehitustegevus on aset leidnud peale ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015), siis sellise ehitise seadustamiseks tuleb taotleda ehitusluba või -teatis samadel tingimustel nagu oleks pidanud seda tegema juba enne ehitustegevuse algust.

Enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015) ehitatud ehitiste seadustamiseks on kehtestatud erireegild ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses. Erireeglid jagavad seadustamise kahte kategooriasse:

  • Ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 (enne ehitusseaduse vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;
  • Ehitised, mis on ehitatud peale 01.01.2003 aga enne 01.07.2015 (enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning lisaks vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Arvestama pead sellega, et ehitustegevuse aega tuleb omavalitsusele ka tõendada(pildid koos daatumitega, materjalide ostmise tšekid vms)

Ehitise ohutuse ja seadusele vastavuse tõendamiseks on vaja teostada aktid/auditid/ekspertiisid. 

Vajad ehitisele kasutusluba?

Küsi meie käest pakkumust. Vastame 24h jooksul ja see ei kohusta Teid millekski!

Saada hinnapäring